Dec 28, 2009

Books / Книги

Български по-долу

Here you will find a list with books, which I think are very useful. The goal is not a long list with every book about technical analysis, rather then mandatory books. I think you should read them, if you want to trade using technical analysis.

Technical analysis
“Essential Technical Analysis” - Leigh Stevens (it could be other)
A book for beginners - basics of technical analysis,charts,indicators etc.

“Trading for Living” - Dr. Alexander Elder

“Come into my trading room” - Dr. Alexander Elder
“Technical analysis of the financial markets” – John J. Murphy
Dr. Alexander Elder and John J. Murphy are among the best technical analysts. The books present technical analysis on a higher level. Different techniques and methods are presented, indicators and trading systems, money management and traders psychology. These books are must, you should read them.

Japanese Candlesticks
“Japanese Candlestick Charting Techniques” – Steve Nison
Excelent book about Japanese candlesticks. Different candlestick patterns with examples, and what is more important there is a chapter how to use candlesticks with other methods.

Elliot waves
“Elliot wave principles” – Robert Prechter
Elliot waves theory explained in a simple way, Fibonacci ratios etc.

Chart patterns
“Encyclopedia of chart patterns, second edition” – Thomas N. Bulkowski
Comprehensive catalog of all chart patterns, even more then you need, with statistical research of the success rate of different chart patterns during bull and bear market.

Cycles
Mastering Hurst Cycle analysis - Christopher Grafton
Excellent book about Hurst Cycles.

Tom Demark Sequential
New Market Timing Techniques - Thomas R. Demark - written by Tom Demark itself but it is difficult to read and understand.
DeMark INDICATORS - Jason Perl - great book about Tom Demark indicators easy to read and understand. I recommend you this one.

Psychology
“Trading in the zone” – Mark Douglas
Last in the list, but the most important. You should read the book, to understand what is the biggest obstacle between us and consistent gains.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Тук ще дам един списък от книги, които смятам, че са изключително полезни. Целта не е да е изчерпателен, а по-скоро списъка е задължителен:). Трябва да сте ги чели тези книги ако се занимавате сериозно с технически анализ и трейдинг.

Technical analysis / Техническия анализ
“Essential Technical Analysis” - Leigh Stevens (може и друга)
Книжка за начинаещи основи на техническия анализ – видове графики,индикатори т.н.

“Trading for Living” - Dr. Alexander Elder

“Come into my trading room” - Dr. Alexander Elder
“Technical analysis of the financial markets” – John J. Murphy
Dr. Alexander Elder и John J. Murphy са едни от най-добрите специалисти по технически анализ. Книжки на по високо ниво. Представени са техники и методи на търговия. Обърнато е внимание и на психологията. Горещо препоръчвам да прочетете книгите

Japanese Candlesticks / Японски свещички
“Japanese Candlestick Charting Techniques” – Steve Nison
Отлична книга за японски свещички. Показани са различните формации с примери. Обърнато е внимание и на това как да комбинирате тази техника с други методи.

Elliot waves / Вълни на Елиът
“Elliot wave principles” – Robert Prechter
Elliot waves теорията обяснена по достъпен начин, Фибоначи съотношения и т.н.

Chart patterns / Фигури
“Encyclopedia of chart patterns, second edition” – Thomas N. Bulkowski
Изчерпателен каталог на всички фигури, че и повече от това което ви трябва.
Със статистическо изследване, как се представят отделните фигури при бичи и мечи пазар.

Psychology / Психология
“Trading in the zone” – Mark Douglas
Последна в списъка, но първа по важност. Трябва да я прочетете, за да разберете какъв е проблема, който ни пречи да печелим.

Всички тези книги, а и много други можете да намерите в Интернет.

1 comment:

  1. excellent info thank you , Do you use tradingview ?

    ReplyDelete