Dec 27, 2009

Chart patterns / Графични фигури


If you want to know all chart patterns read this book - “Encyclopedia of chart patterns” 2nd Edition by Thomas Bulkowski
Comprehensive catalog with all kind of chart patterns with statistical information for their performance in bull and bear market.

Follow the link Chart School to find articles with charts about the different chart patterns.

It does not make sense to repeat the whole information, which you can find in Internet. So I will put several pictures of the most common chart patterns, which you will be faced with. In 99% of the cases you will see some pattern shown bellow and you must know them like your five fingers:)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ако искате да знаете всички фигури прочетете тази книга - “Encyclopedia of chart patterns” 2nd Edition – Thomas Bulkowski
Изчерпателен каталог с един куп фигури, плюс статистически данни как се представят в бичи и мечи пазар.

На този адрес Chart School ще намерите статии за отделните фигури обяснени кратко и ясно с графики.

Няма смисъл да повтарям всичко, което пише в Интернет или по книгите. Затова тук ще сложа един бърз списък със съответните картинки на най-често срещаните фигури. В 99% от случаите ще се сблъсквате с някоя от долните фигури, така че трябва да ги познавате задължително.- Double top and Double bottom / Двоен връх и двойно дъно----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


- Head and Shoulders and Inverted Head and Shoulders / Глава и рамене, Обърната глава и рамене----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


- Wedges ( Rising / Falling ) / Клинове

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


- Flags and Pennants / Флагове и байряци


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


- Triangles ( Symmetrical / Ascending / Descending ) / Триъгълници----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


- Rectangles / Правоъгълници

No comments:

Post a Comment