Feb 18, 2010

Lets start / Да започваме

I am ready with the themes – finally:). I do not claim that they are comprehensive or the best what you can find, but I hope that I have managed to explain, the best way you can use the different tools.
For beginners, which have not yet read some book about technical analysis, the themes could be somehow useless – for those of you look at “Books”. For the others, which already know the indicators and asking themselves - what is the strength of an indicator and how should they combine the different indicators and their signals in different time frames - I think they will find the information useful.
I have uploaded charts showing bull and bear market, so you can compare the behavior of the indicator.
I have posted the trading system, which I use too. I do not know if it will suit you, but for me it is doing perfect job. Its advantage is that it combines the signals of trend-following indicators with oscillators and all this in different time frames. That allows me to spot even short-term moves on daily chart, but staying focused on moves in the direction of the bigger trend.
Again important are the charts and technical analysis. I do not care about news, I do not care about fundamentals, I do not care about the opinion of "gurus". The charts tell us the whole story.

At the beginning I will start posting weekly reviews of the indexes – DAX and DJ and later I will add EUR/USD, Gold and Crude Oil. If I have time I will start post daily comments too.

So I hope the themes and the comments will be useful to you.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Темите са готови – най-накрая:) Не претендирам да са изчерпателни или най-доброто което можете да намерите, но се надявам, че съм успял да обясня как да използвате отделните инструменти по най-практичния(печелившия) начин.
За начинаещи, които още не са прочели няколко книжки за технически анализ, темите може да им се сторят безполезни – за тези от вас вижте „Книги”. За другите които вече познават индикаторите и се питат кои са силните им страни или как да комбинират отделните индикатори и техните сигнали в различните времевите интервали, смятам че ще намерят полезни неща.
Качил съм и графики като съм показал бичи и мечи пазар, за да сравните поведението на индикаторите.
Качил съм и системата, която ползвам. Не знам дали ще ви допадне, но на мен ми върши перфектна работа. Преимуществото и е, че комбинира сигналите от тренд следващи индикатори и осцилатори при това на различни времеви интервали. Това ми позволява да открия дори краткосрочни движения на дневна графика, като оставам концентриран върху движения по посока на по-големия тренд.
Да повторя най-важни са графиките и техническия анализ. Не ме интересуват новините, не ме интересува фундамента, не ме интересуват разни "гурута" какво казали. Графиките ни разкват всичко, което трябва да знаем.

Отначало ще започна да публикувам седмичен преглед на индексите – DAX и DJ, а по нататък ще добавя EUR/USD, Gold и Crude Oil. Ако имам време ще започна да публикувам и коментари всеки ден.

И така надявам се темите и коментарите да са ви полезни.

No comments:

Post a Comment